Steun aan goede doelen

Wij steunen graag organisatie’s & campagnes! Daarom hebben wij reeds meerdere inzamelacties online staan!

De opbrengst van de spulletjes die we ten voordele van de info-campagne die mensen informeert omtrent het fenomeen Wiegendood wordt maandelijks integraal doorgestort naar de info-campagne!

Na de gruwelijke tragedie in Australië wat betreft de bosbranden verkopen wij koala’s waarvan de opbrengst integraal naar hen wordt doorgestort!

De eerste schijf van 1000€ werd reeds naar hen overgemaakt!

Bunny Puppy Collectie
Een deel van de opbrengst van de Bunny Puppy lijn wordt geschonken aan Hulphond Nederland.
Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond.

Vele kleintjes maken een groot gebaar! En zijn een grote steun!

Charlie’s Petshop & Bakery

Pin It on Pinterest

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.